Dysponujemy własną bazą sprzętu z wykwalifikowanymi operatorami do wykonania robót ziemnych oraz niwelacji terenu.