Zakończyliśmy pracę nad budową zbiornika wody pitnej w miejscowości Górki w ramach zadania inwestycyjnego:

„Modernizacja stacji uzdatniania wody z rozbudową zbiornika strefowego”

DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE