POLITYKA PRYWATNOŚCI
Strona internetowa http://ksetra.pl wykorzystuje oraz zbiera informacje o swoich Użytkownikach w zakresie, jaki jest niezbędny do świadczenia usług na najwyższym poziomie. Przede wszystkim jest to informowanie Naszych Klientów o oferowanych przez naszą stronę usługach. W pojedynczych przypadkach pozwalamy sobie zbierać informacje o użytkownikach takie jak: adres poczty elektronicznej lub dane osobowe. Żadne z powyższych informacji nie są i nigdy nie będą przekazywane osobom trzecim w celach innych niż niezbędne do wykonania zamówienia/usługi etc. Adresy IP naszych użytkowników są wykorzystywane w takich przypadkach jak diagnoza problemów związanych z pracą naszego serwera/analizy naruszeń bezpieczeństwa, czy też w związku zarządzaniu naszą stroną WWW. Adres IP może być również wykorzystywany do gromadzenia czy też identyfikacji danych demograficznych osób, które odwiedzają naszą stronę internetową. W szczególnych przypadkach możemy dopuścić sporządzenia zbiorczych raportów tematycznych, które zostaną ujawnione osobom trzecim (podane zestawienia nie zawierają danych pozwalających na identyfikację użytkowników strony). Okazjonalnie witryna http://ksetra.pl wykorzystuje pliki „Cookies”, które służą ułatwieniu korzystania z zasobów naszej strony. „Cookies” zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika – nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Wyłączenie informacji „cookies” w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów naszej witryny WWW. Witryna http://ksetra.pl wykorzystuje cookies, aby dostarczać zawartość najbardziej odpowiadającą zainteresowaniom naszych użytkowników.

Zabezpieczenia

Witryna internetowa http://ksetra.pl zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, czy też modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Administratorem danych jest KSETRA Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane, ul. Szkolna 5A, 46-070 Komprachcice.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024) w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Kontakt

Użytkownicy, którzy mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres KSETRA Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane, ul. Szkolna 5A, 46-070 Komprachcice lub mailowo pod adres biuro@ksetra.pl.