OFERTA
KONSTRUKCJE ŻELBETOWE
GENERALNE WYKONAWSTWO
OBSŁUGA DEWELOPERÓW
STANY SUROWE
ROBOTY ZIEMNE
PRZEBUDOWY I REMONTY ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW
OCIEPLENIA BUDYNKÓW
CIESIELSTWO/DEKARSTWO
PROJEKTOWANIE

GENERALNE WYKONAWSTWO

W zakresie świadczonych przez nas usług zapraszamy do skorzystania z oferty realizacji inwestycji w trybie generalnego wykonawcy.
W ofercie obejmującej generalne wykonawstwo realizujemy wszelkie: formalności związane z zaprojektowaniem budynku i uzyskaniem pozwolenia na budowę, roboty budowlane oraz formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu.
W zakresie formalności związanych z projektem występujemy w imieniu inwestora z wszelkimi wnioskami w celu uzyskania pozytywnych warunków zabudowy, na podstawie których tworzymy koncepcje projektu. Po zakończeniu procesu projektowania i uzyskaniu pozwolenia na budowę przystępujemy do wykonawstwa robót budowlanych stanu surowego i deweloperskiego. W ostatnim etapie kompletujemy dokumentację powykonawczą wraz z wszystkimi koniecznymi dokumentami w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

GENERALNE WYKONASTWO